Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo socialinę riziką patiriančioms šeimoms

   Kodas: PAS37873
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai, pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų, kitų artimųjų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis negalia. Šias paslaugas gali gauti:

· socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

· vaikai su negalia ir jų šeimos,

· suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

· senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

· socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

· socialinę riziką patiriančios šeimos,

· likę be tėvų globos vaikai (nuo16 m.) ir (ar) sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose,

· iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,

· kiti asmenys ir jų šeimos

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažyma apie su darbo santykiais susijusias pajamas;

4. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti pagalbos namuose paslaugas, pateikia priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikių pažymas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Tuo atveju kai šeima (asmuo) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, paslaugą galima teikti ir tik po to pildomas prašymas dėl paslaugų skyrimo.