Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas

   Kodas: PAS37857
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose.

Teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos:

• informavimas;

• konsultavimas;

• tarpininkavimas, atstovavimas;

• aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

• specialaus transporto paslaugos;

• sociokultūrinės paslaugos;

• asmens higienos ir priežiūros paslaugos;

• kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Reikalingi dokumentai

• Prašymas;

• Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

• Pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas;

• Gydytojo išrašytą siuntimą į kitas priežiūros įstaigas (reikalingas teikiant specialaus transporto paslaugas);

• Kitus dokumentus, reikalingus dėl socialinių paslaugų gavimo.