Išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas

   Kodas: PAS37598
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Šios paslaugos tikslas – priimti asmenų, kurie kreipiasi į Šakių rajono savivaldybės administraciją, prašymą dėl vienišo asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse, jį išnagrinėti ir pateikti teismui pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse.

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas per 63 dienas

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

3. Asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse, tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4. Asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse, specialiųjų poreikių nustatymo pažyma ar Neįgaliojo pažymėjimas;

5. Būsimo globėjo (rūpintojo) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

6. Būsimo globėjo giminystės ryšį ar santykį su pripažintu neveiksniu ar ribotai veiksniu asmeniu patvirtinantys dokumentai (jeigu yra);

7. Būsimo globėjo Buities tyrimo aktas.

8. Būsimo globėjo sutikimas;

9. Būsimo globėjo medicininė pažyma apie sveikatos būklę.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmuo pateikia prašymą Šakių rajono savivaldybės administracijai dėl asmens pripažinimo neveiksniu, taip pat pateikia visus reikiamus dokumentus. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą pateikęs asmuo dalyvauja teismo procese, gauna teismo sprendimą ar nutartį, todėl atsakymas raštu neteikiamas.