Išmokos įvaikinus vaikui skyrimas

   Kodas: PAS37762
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 28 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką.

Išmoka įvaikinus vaiką neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

1.kitam iš vaiko įtėvių ar vienam iš vaiko senelių už tą patį įvaikintą vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;

2.vaikas yra emancipuotas;

3.vaikas yra susituokęs;

4.vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės;

5.sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikina kitas sutuoktinis (sugyventinis).

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą;

4. Įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;

5. Banko atsiskaitomoji sąskaita.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo kreipiasi į seniūniją

2. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

3. Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (SP-3B): įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti. Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).