Pažymos dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektams išduodama pažyma apie žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominį dydį, išreikštą EDV, kurį apskaičiuoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC).

Mokesčių tikslais žemės ūkio valdos ar ūkiai grupuojami pagal žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominį dydį. Nuo žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominio dydžio, kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d., priklauso žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų sveikatos draudimo įmokų tarifas ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo privalomumas.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos - Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt