Vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – karimas savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo, tardymo ar kalinimo metu, žuvusių, mirusių šeimoms skyrimas ir vienkartinės pašalpos jiems laidoti skyrimas

   Kodas: PAS37686
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1622 eurų vienkartinė pašalpa.

Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo, išmokama vienkartinė pašalpa:

1) pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 4171 eurų;

2) pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) – 3337 eurų;

3) pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) – 2503 eurų.

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui – kariui savanoriui laidoti yra skiriamos 20 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo lėšos. Laidojimo pašalpa mokama karį savanorį laidojančiam asmeniui. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal kario savanorio mirties mėnesį galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Reikalingi dokumentai

1.prašymą mokėti vienkartinę pašalpą;

2.kario savanorio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;

3.Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją;

4. jeigu dėl vienkartinės pašalpos kreipiasi nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją. Asmenys pateikia prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią gautas kario savanorio prašymas kartu su visais dokumentais, reikalingais vienkartinei pašalpai išmokėti, pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) paraišką skirti lėšų vienkartinei pašalpai išmokėti. Iš ministerijos gautas lėšas per 5 darbo dienas perveda į pareiškėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame bankuose ar kitose kredito įstaigose. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, gavęs iš laidojančio asmens prašymą kartu su visais dokumentais, reikalingais laidojimo pašalpai išmokėti, šią pašalpą iš savivaldybės biudžeto lėšų per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo pervedą į pareiškėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame bankuose ar kitose kredito įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai per 5 darbo dienas nuo šios pašalpos išmokėjimo pateikia paraišką grąžinti laidojimo pašalpai išmokėti panaudotas lėšas.