Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas

   Kodas: PAS37673
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas, jei asmuo archyviniais ar teisiniais dokumentais įrodo savo nukentėjimą, atitinkantį įstatymo sąlygas.

Nuo okupacijų nukentėjusiais asmenimis pripažįstami asmenys, kurie:

1. Okupacinių režimų buvo įkalinti, ištremti, nutremti arba kuriems dėl politinių ar kilmės motyvų kitokiais būdais buvo atimta laisvė;

2. Okupacijų metais dėl okupacinio režimo represinių ir kitų struktūrų bei okupavusių valstybių slaptųjų tarnybų veiksmų yra suluošinti, praradę sveikatą ar turtą;

3. Prievarta paimti į okupavusių valstybių karinius dalinius arba priverstiniams darbams;

4. Persekioti dėl politinių motyvų;

5. Dėl politinių ar kilmės motyvų negalėjo įgyti mokslo cenzo arba dirbti pagal specialybę;

6. Dėl okupacinių režimų struktūrų veiksmų patyrė kitokią žalą.

Paslaugos teikimo trukmė:

365 kalendorinės dienos

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija išvadą dėl kario savanorio, laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo ar nepripažinimo pateikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Sprendimas dėl nukentėjusio asmens statuso pripažinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas - atitinkamam statusui pripažinti.

2. Anketa - atitinkamam statusui pripažinti.

3. Lietuvos Respublikos Aukščiausio teismo ar Lietuvos ypatingojo archyvo, ar Vidaus reikalų ministerijos archyvo, ar Valstybės centrinio archyvo, Generalinės prokuratūros pažymėjimų kopijos patvirtintos notaro arba seniūno, kai kuriais atvejais duomenys apie dalyvavimą Černobylio AE avarijos padarinių likvidavime bei karinę tarnybą Afganistane.

4. Giminystės ryšį, jeigu tai reikalinga pagal įstatymo atskirą straipsnio punktą, patvirtinantį dokumentą, (gimimo, moterims - santuokos, ištuokos ir kt.) kopijos patvirtintos notaro arba seniūno.

5. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

6. Darbo knygelę ar jos kopiją iki 1990 metų,- tvirtinti nereikia.

7. Atskirais atvejais teismo sprendimą apie juridinio fakto nustatymą.

8. Dvi nuotraukos 3x2 cm.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Pateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingam darbuotojui. Asmens pateikti dokumentai perduodami Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kurio darbuotojai įvertina dokumentus ir priima sprendimą dėl asmens teisinio statuso pripažinimo ir šį statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo. Jei statusas yra pripažįstamas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai parengia pažymėjimą, kurį išduoda Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas. Jei prašymas dėl statuso pripažinimo atmetamas – apie šį sprendimą ir jo priežastis asmenį informuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai.