Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

   Kodas: PAS37679
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Ši paslauga apima finansinės paramos skyrimą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti. Užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas valstybė padengia, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba jo artimojo giminaičio šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių. Skiriama suma neturi viršyti 54 bazinės socialinės išmokos dydžių.

Atsakymas paslaugos gavėjo pageidavimu gali būti įteikiamas jam atvykus Socialinės paramos skyrių, išsiunčiamas paštu, arba elektroniniu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Medicininis mirties liudijimas, jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

4. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su mirusiuoju.

5. Dokumentas, įrodantis palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas.

6. Pažyma apie šeimos narių pajamas per paskutinius 3 mėnesius (šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.