Prašymo pateikimas išmokėti tikslinę kompensaciją laidojusiam asmeniui

   Kodas: PAS37681
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusio įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

 • 1. Prašymas išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju;
 • 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • 3. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.
 • Pastabos

  Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

  1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Socialinės paramos skyrių arba registruotu laišku arba per atstovą ar per e. pristatymas informacinę sistemą;

  2. Paslaugos vykdytojas patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.

  3. Prašymo gavimo dieną registruoja ir įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą;

  4. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, priima sprendimą skirti ar atsisakyti skirti kompensaciją per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo;

  5. Apie priimtą sprendimą skirti kompensaciją Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui.

  Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

 • 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
 • 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (SP-6): Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
 • 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 • 4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).