Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui, partnerio įregistravimas ar išregistravimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portale (VURAP) privalo įsiregistruoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla. Tai pagrindinė sąlyga, norint gauti tiesiogines išmokas ir pasinaudoti bet kokia teikiama ES struktūrinių fondų bei valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Įregistruotai registre žemės ūkio ir kaimo valdai suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, kurį reikia nurodyti teikiant paraišką paramai gauti.

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos aprašymas

Paslaugos žingsniai:

1. pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo, turintis notariškai patvirtintą įgaliojimą atvyksta į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių arba seniūniją;

2. pareiškia norą įregistruoti valdą, atnaujinti duomenis, perimti, paveldėti valdą, ar išregistruoti valdą.

3. specialistas patikrina visus papildomus dokumentus;

4. atsakingas specialistas suveda duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portalą (VURAP), įkelia į portalą skenuotus dokumentus, sutikrina duomenis;

5. pareiškėjas patikrina išspausdintame prašyme registruoti žemės ūkio valdą/atnaujinti registracijos duomenis, pateiktus duomenis ir jei visi duomenys teisingi, parašu patvirtina valdos duomenų teisingumą;

6. specialistas parašu patvirtina prašymo priėmimą;

7. specialistas VURAP patvirtina prašymo pateikimą.

8. įregistravus naują valdą išduodamas valdos įregistravimo pažymėjimas.

Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos aprašymas

1. Pareiškėjas per internetinę bankininkystę prisijungęs prie Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos VIISP, teikia prašymą įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio valdą, pakeisti duomenis valdoje;

2. suveda naujus duomenis ar panaikina buvusius;

3. prikabina skenuotus dokumentus;

4. pareiškėjas parašu patvirtina pateiktus duomenis;

5. specialistas prisijungęs prie VIISP patikrina suvestus duomenis, pateiktus dokumentus;

6. sistemoje patvirtina valdos duomenų atnaujinimą, valdos įregistravimą.

7. pareiškėjas atvyksta į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių seniūnijose arba savivaldybėje pasirašyti;

8. įregistravus naują valdą išduodamas valdos įregistravimo pažymėjimas;

9. valdos duomenų išrašus, EDV paskaičiavimo pranešimus, informaciją apie paskaičiuotą produkcijos standartinę vertę VED pareiškėjas gali pats atsispausdinti iš VURAP.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

- Asmens tapatybės dokumentai;

- įgaliojimai;

- žemės nuosavybės dokumentai;

- valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;

- žemės nuomos, panaudos sutartys;

- valdos partnerių jungtinės veiklos sutartys, jei valda kuriama jungtinės partnerystės pagrindu;

- susitarimas dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties nutraukimo;

- sutikimas dėl partnerio išregistravimo;

- išsilavinimą žemės ūkio srityje patvirtinantys dokumentai;

- ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatai;

- sutartys dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo;

- mirties faktą liudijanti medicininė pažyma.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite webmaster@sakiai.lt