Kapavietės (kapo) identifikavimas

   Kodas: PAS37974
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) neišliko Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

Identifikuojama kapavietė (kapas) ir įrašoma registracijos žurnale arba pateikiamas neigiamas motyvuotas atsakymas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymą

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo arba pateikia motyvuotą atsakymą dėl prašymo netenkinimo

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą ar elektroniniu paštu.