Buities tyrimo sąlygų patikrinimas asmenų namuose ir buities tyrimo aktų surašymas.

   Kodas: PAS37972
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Buities tyrimo sąlygų patikrinimą asmenų namuose ir buities tyrimo aktų surašymo paslauga reikalinga skiriant vienkartinę pašalpą ir socialinę pašalpą.

Vienkartinė pašalpa skiriama Šakių rajono savivaldybės gyventojams, kurie dėl objektyvių priežasčių (gaisro, sunkios ligos, operacijos, traumos ir kt. atvejais) neturi pakankamai pajamų patenkinti būtiniausius poreikius. Vienkartinė pašalpa skiriama įvertinus šeimos gyvenimo sąlygas, gaunamas pajamas bei atsižvelgiant į priežastį, dėl kurios kreipiamasi vienkartinės pašalpos.

Pašalpos skiriamos Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos rekomendacijas. Socialinė pašalpa yra skiriama, šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui, jei kreipimosi metu šeima ar vienas gyvenantis asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

1) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui;

3) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų (pvz. yra dirbantis; yra bedarbis, registruotas darbo biržoje; yra motina (tėvas) namuose auginantis vaiką iki 3 metų; yra asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių ir kt.).

Paslaugos teikimo trukmė: 30 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas paslaugai gauti;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

4. Kiti dokumentai, pagal norimos gauti paslaugos pobūdį.

1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.uzt.lt) – apie asmens įsiregistravimą Užimtumo tarnyboje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5. Švietimo informacinių technologijų centro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6. VĮ „Regitra“ (Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius, www.regitra.lt);

7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 11E, 03228 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;

8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

9. VĮ Registrų centro (Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;

10. Mokinių registro duomenų bazės išrašas apie vaikų užimtumą;

11. Studentų registro duomenų bazės išrašas apie užimtumą;

12. Gyvūnų registro duomenų bazės išrašas apie turimus gyvūnus.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą savivaldybės administracijos atitinkamai seniūnijai tiesiogiai atvykus arba įprastu/elektroniniu paštu;

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmesti prašymą arba informuoti paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.