Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims skyrimas

   Kodas: PAS37708
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paramą maisto produktais turi teisę gauti asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) 1,5 dydžio per mėnesį. Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejai (išimties tvarka) turi vieni gyvenantys asmenys (šeimos), kai pajamos vienam asmeniui didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,2 VRP dydžių per mėnesį.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas paramai gauti;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

4. Kiti dokumentai, pagal norimos gauti paslaugos pobūdį.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą savivaldybės administracijos atitinkamai seniūnijai tiesiogiai atvykus arba įprastu/elektroniniu paštu;

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmesti prašymą arba informuoti paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.