Pagalbos į namus paslaugų skyrimas vienišiems, senyvo amžiaus, vaikams, neįgaliems asmenims

   Kodas: PAS37866
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pagalba į namus - Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios: asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį Pagalbos į namus paslaugos teikimo trukmė/dažnumas iki 10 val. per savaitę. Paslaugą gali gauti suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Paslaugos teikimo trukmė: 14 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);

3. Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

4. Darbingumo lygio, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažymų kopijos (jei yra nustatyta).

5. Specialiojo poreikio nuolatinei slaugai, priežiūrai (pagalbai) nustatymo pažymų kopijos (jei yra nustatyta).

6. Pažymos apie asmens (šeimos) gautas pajamas per 3 mėnesius iki kreipimosi dienos (išskyrus apie pajamas iš Sodros ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus).

Pastabos

>Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus;

2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) pildo prašymą – paraišką ir duomenų teisingumą patvirtina savo parašu;

3. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas į savivaldybę, užregistruojamas;

4. Užregistruotas prašymas pateikiamas Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui;

5. Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmesti.

6. Pradedama teikti paslauga ar suteikiama informacija kada ir kaip bus pradedama teikti paslauga, sprendimas išsiunčiamas asmeniui paštu arba prašyme nurodytu elektroniniu laišku.