Teisės į mokinių nemokamą maitinimą nustatymas

   Kodas: PAS37848
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas-paraiška;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;

4. Santuokos, ištuokos, mirties faktus patvirtinantys dokumentai;

5. Švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;

6. Pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvena

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją su prašymu gauti mokinių nemokamą maitinimą;

2. Pateikia visus reikiamus dokumentus;

3. Asmuo duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per banką ar su elektroninėmis atpažinimo priemonėmis.

2. Paslaugos gavėjas užpildo prašymo-paraiškos formą SP-11 arba SP-11 (A) nevertinant pajamų ir prideda pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi mėnesius arba kreipimosi mėnesio ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

3. Paslaugos vykdytojas peržiūri gautą prašymą-paraišką ir infomuoja paramos gavėją apie prašymo-paraiškos priėmimą arba atmetimą, nurodydamas atmetimo priežastis.