Teisės į paramą mokinio reikmenims nustatymas

   Kodas: PAS37849
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Dėl paramos gavimo prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas-paraiška;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;

4. Santuokos, ištuokos, mirties faktus patvirtinantys dokumentai;

5. Švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;

6. Pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);

7. Atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmuo kreipiasi į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją su prašymu gauti paramą mokinio reikmėms įsigyti ir pateikia visus reikiamus dokumentus. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per banką ar su elektroninėmis atpažinimo priemonėmis.

2. Paslaugos gavėjas užpildo prašymo-paraiškos formą SP-11 arba SP-11 (A) nevertinant pajamų ir prideda pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi mėnesiu arba kreipimosi mėnesio ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

3. Paslaugos vykdytojas peržiūri gautą prašymą-paraišką ir infomuoja paramos gavėją apie prašymo-paraiškos priėmimą arba atmetimą, nurodydamas atmetimo priežastis.