Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas / išregistravimas, duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Asmenų prašymai ir dokumentai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę) ir elektroninėmis priemonėmis. Paslaugą teikianti institucija registruoja:

1. traktorius;

2. savaeiges žemės ūkio mašinas - savaeigius javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kitus savaeigius kombainus, taip pat šienapjoves, smulkintuvus ir augalų purkštuvus;

3. savaeiges mašinas - ratinius ir vikšrinius ekskavatorius, krautuvus, savaeigius kranus, greiderius, vikšrinius buldozerius, grunto tankintuvus, kelių frezerius, asfalto klotuvus, plentvolius, vikšrinius vamzdžių klotuvus, poliakales, kelių ženklinimo mašinas, medvežes, miško kirtimo mašinas, gatvių priežiūros mašinas, motorines roges ir kitas savaeiges mašinas;

4. priekabas ir puspriekabes – savadarbes priekabas ir puspriekabes, medvežes priekabas, cisternines priekabas, savikroves priekabas, srutovežius, prikabinamas platformas ir krovininių transporto priemonių priekabas bei puspriekabes, eksploatuojamas su traktoriais;

5. sunkieji keturračiai motociklai naujai neįregistruojami, o su įregistruotais atliekami numatyti registro duomenų tvarkymo veiksmai.

Paslaugos teikėjas tikrina dokumentus, jų teisėtumą. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje. Taip pat formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registravimo duomenis – 63 parametrų. Tvarko registro duomenų teikėjų mašinai registruoti pateiktus dokumentus, nurodo registre duomenis apie atliktų techninių apžiūrų datas, konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais. Seka, kad administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

Dokumentai pareiškėjui išduodami asmeniškai, paslaugą teikiančioje institucijoje.

Paslaugos teikimo trukmė: 3 d. d.

Reikalingi dokumentai

Traktoriams įregistruoti pateikiami šie dokumentai:

1. nurodyto pavyzdžio registravimo prašymas, kurį užpildo savivaldybės darbuotojas;

2. kartu su registravimo prašymu pateikiami:

2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2.2 atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;

2.3. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas;

2.4 dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą;

2.5.techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių;

2.6. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

2.7. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą;

Traktoriams išregistruoti pateikiami šie dokumentai:

1. nurodyto pavyzdžio registravimo prašymas, kurį užpildo savivaldybės darbuotojas;

2. kartu su registravimo prašymu pateikiami:

2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2.2 atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;

2.3. registravimo dokumentas;

2.4. valstybinio numerio ženklas.

ap-91-pirkimopardavimo-sutartis.docx;

ap-91-pramesimas-apie-parduota-traktoriu-1.docx;

ap-91-prasymas-del-registro-duomenu-pakeitimo-1.docx;

www.sakiai.lt

www.vic.lt

Pastabos

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas – 53084.

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

1. AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;

2. per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;

3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

4. UAB „Elotus";

5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

6. UAB „Perlo paslaugos" terminaluose;

7. per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;

8. UAB „Mokėjimų paslaugos" spaudos kioskuose.

Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Paslaugos gavėjui registracijos liudijimas bei valstybinio numerio ženklas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją

Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos suteikimo kaina

1. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą - 10 Eur.

2. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą - 17 Eur.

3. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7.5 Eur.

4. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre - 15 Eur.

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos žingsniai:

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

3. Paslaugos gavėjui registracijos liudijimas bei valstybinio numerio ženklas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos suteikimo kaina

1.Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą - 10 Eur.

2. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą - 13 Eur.

3. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą - 9,5 Eur.

4. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre - 9,5 Eur.