Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą bei gautas pajamas iš Savivaldybės administracijos veiklos archyvo arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pažyma apie darbo stažą ir / arba pajamas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku.

Pastaba: archyvuose saugomi darbuotojų darbo užmokesčio asmens sąskaitų kortelės, algalapiai, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai, įsakymai.

Elektroniniu būdu pateiktos pažymos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas, kuriame turi būti nurodyta vardas, pavardė, tėvo vardas, gimimo metai, adresas, kontaktiniai duomenys, įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, dirbtas laikotarpis.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopija).

3. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

1. Elektroninis prašymas (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninė kopija (skenuota, fotografuota ir pan.).

Atsakingi asmenys

Vilija Valaitienė

Padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos: Archyvarė

Tel. nr.: +37034560773

El. paštas: vilija.valaitiene@sakiai.lt

Irena Bacevičienė

Padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos: Vyresnioji sekretorė

Tel. nr.: +37034560750

El. paštas: irena.baceviciene@sakiai.lt